Vestengveien 40
1725 Sarpsborg

Spørsmål og svar

Covid-19 Stenging
Når myndighetene i mars innførte omfattende restriksjoner i forbindelse Covid-19 rammet dette det norske samfunnet hardt, både privatpersoner og foreninger og lag. Denne omfattende krisen har vart mye lenger enn noen av oss kunne forutse, og ser også ut til å pågå en stund til. Vi vil takke medlemmene for støtten dere har vist både ved å sende oss hyggelige ord, innsendelse av bilder og video ifm treningsutfordring og ikke minst ved å betale den månedlige treningsavgiften.
De månedlige faste kostnadene for klubben fortsetter å løpe, og vi er derfor avhengige av at våre medlemmer er solidariske og støtter opp om klubben vår i denne vanskelige tiden.
Klubbens styre og sportslige ledere jobber hele tiden med å finne flere gode løsninger slik at vi kan tilby et treningstilbud til medlemmene våre som dere kan utføre hjemme.

Gradering
Når det gjelder gradering jobbes det med å få til dette i slutten av terminen som vanlig, enten online, eller ved små grupper i henhold til gjeldende smittevernregler. Mer info om dette vil komme nærmere.
For å kunne delta på gradering forutsettes det at dere deltar på zoom øktene.

Utlån av utstyr
Klubben stiller med diverse utstyr for utlån til medlemmer, så langt lageret rekker, mens covid-19 steningen foregår. Følg vedlagt skjema for bestilling, og vi tar kontakt for å avtale utlevering 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfHnvNxF_aP2K1Hfp…/viewform

Online trening
Vi har nå starter opp trening for Jujitsu, karate, kickboksing og Tiger både interaltiv via Zoom, og via opptak av treningsøkter og treningstips via Youtube.  Informasjon med treningstider og påloggingsinfo vedrørende zoom er sendt ut alle medlemmer på epost.

Tigers
Tigers har laget mange flotte treningsvideoer som barna kan følge, gjerne sammen med en voksen, disse ligger ute på Tigers sin facebook side ”Tigers-Sentrumkampsport”. Tigers vil fortsette å bruke facebook som arena, og ikke zoom inntil videre, slik at dere foreldre kan legge opp til trening når det måtte passe inn i deres hverdag.

Youtube
På vår Youtube kanal finner dere mange forslag til øvelser og aktiviteter laget siste uken av våre flinke instruktører. Det er og sent ut melding til alle medlemmer på epost om online-trening som foregår via Zoom.

Facebook
Hold dere oppdatert på våre ulike Facebook sider, her vil vi fortløpende legge ut informasjon vedrørende online trening, samt annen relevant informasjon.

Oppsigelsestid ifb. med Covid-19
Det er mulig å avslutte medlemskapet uten oppsigelse ut juni mnd.
Skulle denne situasjonen vedvare , vil det bli foretatt en ny vurdering.

Frysing av medlemskap ifb. med Covid-19
Det er også mulighet til å frysemedlemskapet ut juni mnd.Skulle denne situasjonen vedvare , vil det bli foretatt en ny vurdering.

Obs, ved en periode på fryst periode, vil medlemskapet starte opp av seg selv igjen uten varsel.

Mottatt purring på treningsavgft for mars og april, samt faktura for mai
Sentrum Kampsport er en idrettsforening som blir driftet på dugnad og frivillig basis. For deg som har mulighet, håper vi at du velger å la ditt medlemskap være aktivt. Det vil være verdifullt ift. til gjenåpning og et nødvendig bidrag for å opprettholde klubbens drift.

Ønsker dere å avsluttet eller fryse medlemskap ta kontakt med oss via link på vår hjemmeside  http://www.123formbuilder.com/form-805212/oppsigelse

Hvorfor betale når man ikke trener?
Sentrum Kampsport er en forening som blir driftet på dugnad og frivillig basis. For deg som har mulighet, håper vi at du velger å la ditt medlemskap være aktivt. Det vil være verdifullt ift. til gjenåpning og et nødvendig bidrag for å opprettholde klubbens drift.

Alle medlemmer skal ha mottatt informasjon om mulighet til hjemme trening og utlån av utstyr.

Søke Kommunal støtte til medlemsavgift
Det er også mulig å søke kommunal støtte for medlemsavgift for barn og ungdom. Dette hjelper klubben med å opprettholde tilbudet samt at du som medlem kan trene som vanlig.

Ta kontakt så ordner klubben dette for deg.

Skulle det være spørsmål ang dette, ta kontakt så hjelper vi dere.